Välkommen till Matvanekollens snabbtest. Här kan du genom att svara på några frågor om hur ofta
du äter olika livsmedel få en uppfattning om hur bra du äter samt om dina matvanor stämmer överens med
Livsmedelsverkets kostråd. Det tar inte mer än fem minuter. Starta testet genom att klicka på
Gå till enkät.

Tänk på att det här är ett mycket förenklat test och att resultatet därför inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Gå till enkät
Matvanekollen     Kontakta Livsmedelsverket