På Livsmedelsverkets webbplats använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse. Acceptera kakor

Information om värdet


Sockerarter (g)

Senast ändrad anger när näringsämnet senast ändrades. Ursprung anger näringsvärdets ursprung. Publikation anger referensen till näringsvärdet. Metodtyp anger hur näringsvärdet är bestämt. Framtagningsmetod anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel. Referenstyp anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Kommentar anges vid behov.

Information Beskrivning
Framtagningsmetod: Summering av beståndsdelar
Ursprung: Värde framtaget med eget system
Publikation: SLV - Riktlinjer för livsmedel
Metodtyp: Summa sockerarter beräknade som summan av glukos, fruktos, laktos, maltos och sackaros
Referenstyp: Rapport
Senast ändrad: 2017-06-28