Information om värdet


Summa fleromättade fettsyror (g)

Senast ändrad anger när näringsämnet senast ändrades. Ursprung anger näringsvärdets ursprung. Publikation anger referensen till näringsvärdet. Metodtyp anger hur näringsvärdet är bestämt. Framtagningsmetod anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel. Referenstyp anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Kommentar anges vid behov.

Information Beskrivning
Framtagningsmetod: Beräknad, omräkningsfaktor inkluderad
Ursprung: Värde framtaget med eget system
Publikation: SLV - Riktlinjer för livsmedel
Metodtyp: Fettsyror beräknade från fettsyraprofil %
Referenstyp: Rapport
Senast ändrad: 2006-10-23