Information om värdet


Folat (µg)

Senast ändrad anger när näringsämnet senast ändrades. Ursprung anger näringsvärdets ursprung. Publikation anger referensen till näringsvärdet. Metodtyp anger hur näringsvärdet är bestämt. Framtagningsmetod anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel. Referenstyp anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Kommentar anges vid behov.

Information Beskrivning
Framtagningsmetod: Analysresultat
Ursprung: Analys SLV
Publikation: Analysprotokoll Dnr 3435/2010
Metodtyp: Lactobacillus casei, folat, riboflavin
Referenstyp: Rapport
Senast ändrad: 2011-05-30