Information om värdet


Fibrer (g)

Senast ändrad anger när näringsämnet senast ändrades. Ursprung anger näringsvärdets ursprung. Publikation anger referensen till näringsvärdet. Metodtyp anger hur näringsvärdet är bestämt. Framtagningsmetod anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel. Referenstyp anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Kommentar anges vid behov.

Information Beskrivning
Framtagningsmetod: Analysresultat
Ursprung: Analys, oberoende labb
Publikation: Department of Health (2017). Nutrient analysis survey of fresh and processed fruit and vegetables with respect to fibre, 2017.
Metodtyp: Enzymatisk-gravimetrisk metod
Referenstyp: Rapport
Senast ändrad: 2019-08-28