Information om värdet


Summa mättade fettsyror (g)

Senast ändrad anger när näringsämnet senast ändrades. Ursprung anger näringsvärdets ursprung. Publikation anger referensen till näringsvärdet. Metodtyp anger hur näringsvärdet är bestämt. Framtagningsmetod anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel. Referenstyp anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Kommentar anges vid behov.

Information Beskrivning
Framtagningsmetod: Överfört från likvärdigt livsmedel
Ursprung: Livsmedelstabell
Publikation: SLV< eller1986
Senast ändrad: 2005-12-29